Back-ups

Waarom een back-up maken?

Het maken van back-ups is zeer belangrijk.  Door back-ups kun je het verlies van data opvangen. Data die verloren kan geraakt zijn door opslagmedia die het laat afweten maar data verlies valt meer voor menselijke fouten.  Mensen die bijvoorbeeld per ongeluk een file verwijderen of overschrijven of per ongeluk met hun muis klikken en slepen en daarna het bestand niet meer terugvinden.  Het maken van een back-up is dus zeer belangrijk en zeker een investering waart, stel dat u al die data terug moet gaan invoeren... hoeveel uren gaat u dat kosten ?  Daar rekenen wij liever niet aan!

Back-up & Archiveren

Een back-up maken is één stap in de goede richting, archivering is de volgende stap. Bij een back-up maken hebben we altijd slechts éénzelfde kopie van de data. Stel nu je bent een file kwijt bent op donderdag, en je denkt: "vorige week vrijdag had ik die nog!" Op een moment als deze volstaan back-ups niet meer, omdat deze steeds jou mappen "klonen" en de vorige back-up overschrijven.

Bij archiveren gaan we op de zelfde manier een back-up maken, enkel gaan we onze back-up nooit overschrijven. We houden dus bijvoorbeeld de back-ups van elke weekdag bij: ma, di, wo, do en vr. stel je bevind je terug in het vorige probleem. Kunnen we op donderdag nog steeds de back-up van vorige week vrijdag opvragen. Na elke weekdag een back-up te maken wordt er meestal nog een maand lang elke vrijdag een back-up bijgehouden, en dan nog een jaar lang elke back-up van de laatste vrijdag van de maand.  Het heeft geen enkele zin om dagelijkse back-ups bij te houden van jaren geleden.

Data op externe locatie

Nog beter zou zijn om back-ups naar een externe locatie te brengen dit door back-ups op te slagen op een draagbaar medium (BV: tapes, cd, dvd, zip, rev, flash geheugen, USB HDD,...) dan heb je steeds een back-up van je data, in het geval er iets zeer dramatisch gebeurt in je bedrijf (grote diefstal, brand, ...)

Is dit nu 100% betrouwbaar?

Als je deze manier strikt volgt, en al deze handelingen keurig uitvoert, kan u dataverlies tot een minimum beperken zonder elke bestandsverandering te moeten registreren.  Maar zoals je al wel gezien hebt, Je moet al heel veel zelf doen.
En het is te moeilijk om ook te gaan kijken of de back-ups wel daadwerkelijk goed gebeurt zijn! Een kapotte tape, fout in het back-upprogramma, bestanden die in gebruik waren op de moment van het maken van een back-up en noem maar op.